Om oss

KIB er et nystartet kompetansenettverk  bestående av psykologer, advokater, professorer, barnevern-pedagoger, forskere og andre grupper av fagpersoner med tilknytning til barnevern.

KIB er en landsdekkende, ideell organisasjon som har til formål å bygge allianser mellom ulike faggrupper for å heve kvaliteten og bidra til et godt barnevern til beste for barna. 

Organisasjonsmessig er KIB enda en ung organisasjon, (stiftet den 23.03.2017) men har allerede fått mye oppmerksomhet både i media, hos sentrale politikere og i fagmiljøene.

KIB er åpen for å knytte til seg fagpersoner som vil bidra med sin kompetanse og tid.

KIB har foreløpig ikke kapasitet til å engasjere seg i enkeltsaker, men håper på sikt å kunne være en ressurs for de ulike aktørene og miljøene som jobber med barnevern, herunder familier som blir berørt av barneverntjenesten.

About KIB Norge

KIB is a newly established organization, consisting of psychologists, lawyers, professors, child welfare educators, researchers and other groups of professionals related to child welfare.

KIB is a nationwide, non-profit organization which aims to build alliances between different professions to raise quality and contribute to a good child welfare for the benefit of the children.

KIB was founded 23.03.2017, but despite its young age, KIB has achieved to draw attention in the media, central politicians and in the academic communities.

KIB is open to associate professionals who want to contribute to KIBs work by offering their skills and time.

KIB does not have the capacity to engage in individual cases at this stage, but hope in the future to be a resource for the various actors and environments working with child welfare, including families affected by child welfare services.