Om oss

KIB er et nystartet kompetansenettverk  bestående av psykologer, advokater, professorer, barnevern-pedagoger, forskere og andre grupper av fagpersoner med tilknytning til barnevern.

KIB er en landsdekkende, ideell organisasjon som har til formål å bygge allianser mellom ulike faggrupper for å heve kvaliteten og bidra til et godt barnevern til beste for barna. 

Organisasjonsmessig er KIB enda en ung organisasjon, (stiftet den 23.03.2017) men har allerede fått mye oppmerksomhet både i media, hos sentrale politikere og i fagmiljøene.

KIB er åpen for å knytte til seg fagpersoner som vil bidra med sin kompetanse, og også støttemedlemmer som kan bidra økonomisk.

KIB har ikke enda kapasitet til å engasjere seg i enkeltsaker, men håper på sikt å kunne være en ressurs for de ulike aktørene og miljøene som jobber med barnevern, herunder familier som blir berørt av barneverntjenesten.