INVITASJON BARNEVERNKONFERANSE

«Ny barnevernlov - Tvangsvedtak og Rettsikkerhet i barnevernsystemet»

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Dato: torsdag 19 og fredag 20 september 2019

Arrangør : KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (www.kibnorge.no)

Mer info om påmelding finner du under programmet

Tema:
Skjer omplasseringer i dag på sviktende grunnlag? I så fall, hvorfor skjer dette, og hva kan gjøres for å styrke rettsikkerheten ved omplasseringer?

Hvordan vil ny lov bedre rettsikkerhet og familiers ivaretakelse av barneverntjenesten?

Hvilke endringer må skje i barnevernsystemet for bedre ivaretakelse av rettsikkerheten

Oslo, 18.08.2019                                                               

Torsdag 19. september 2019 (Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo)

 10.00 -10.10               Velkommen
Innledning v/ styreleder i KIB, advokat Are Lövenörn Svendsen og
psykologspesialist Einar C. Salvesen

10.10- 10.40               Advokat Fridtjof Piene Gundersen
                              Styreleder i Stiftelsen Barnas rettigheter og partner i Barneadvokatene.
                        «Kan en ny barnevernlov få norsk barnevern på rett kjøl?»

10.40 – 11.30           Professor Mons Oppedal
Ny barnevernlov og barns rettsikkerhet

11.30 – 11.40             Pause

11.40 – 12.10             Psykolog Paal Rasmussen
Bruk av tilknytningsbegrepet – faglig grunnlag til ny barnevernlov.
Tilknytning til besvær?

12.10 – 13.00             Lunsj

13.00 – 13.30           Advokat Are L. Svendsen, styreleder KIB
«Rettslig prosess og rettsikkerhet i barnevernssaker»

13.30 – 14.15             Kirsten Rytter sosionom og tidligere NAV-leder
Bekymringsmeldinger; for mange og til bekymring
- Hvem har ansvaret når det ikke er barnevernet som
skal hjelpe?

14.15 – 15.30             Psykologspesialist Einar C. Salvesen
Akuttvedtak og omplassering på feil grunnlag i enkeltsaker.

Fredag 20. september 2019 (Litteraturhuset, Oslo)

09.30 – 10.10             Riksrevisor Per-Kristian Foss
Riksrevisjonens undersøkelser om barnevernet de siste 10 årene.

10.10 - 11.00              Journalist Asbjørn Øyhovden – TV2 Nyhetene
Journalistikk om barnevernet – møte med et lukket system

11.00 – 11.15             Pause

11.15 - 11.45              Psykolog Paal Rasmussen
Tilrettelagte avhør – for hvem?
Vitnepsykologi og kriteriebasert innholdsanalyse brukt i dekonstruksjon av
barnesamtaler på barnehusene.

11.45 – 12.30             Lunsj     

12.30 – 12.50            Organisasjonen for barnevernsforeldre OBF, Merethe Løland          
 
Ny Barnevernslov – godt nok?        

12.50 – 13.30             Advokat Rikke Arnesen (med forbehold)
" Foreldre og barns rettsikkerhet i lys av Lobben-dommen fra Den Europeiske
Menneskerettighetsdomstolen"     

13.30 – 14.30           Diskusjon og spørsmål med panel av foredragsholdere

Samtlige innledere er invitert til å delta i paneldebatten.
(Meld ifra på forhånd om du har anledning til å stille i denne debatten)

Slutt kl. ca. 14.30

Priser og påmelding:

Pris for fagpersoner = 1000 Kroner.

 Studenter = gratis

 Journalister = gratis

 Andre = frivillig donasjon

 En dag = halv pris

Lokalet fylles opp til det er fullt, hvor forhåndspåmeldte og førstemann til mølla vil bli gitt plass.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til; post@kibnorge.no og innbetaling til Vipps på nr 95239190 (Mona Utheim, sekretær). Det er også mulig å få tilsendt faktura eller å betale ved døren.